66391714
66391628
رزومه
 1. انجمن آلزایمر ایران
 2. سازمان اراضی کشور
 3. پروژه آتی شهر
 4. نمایندگی کرمان موتور
 5. شرکت آرمان راه ریل
 6. مجموعه ورزشی صابرین
 7. شرکت برج آوران
 8. شهرک نمونه سپاه
 9. خط 3 مترو شریعتی
 10. پروژه مهماندوست (نیاوران)
 11. مرکز خیریه توانبخشی وحدت
 12. شرکت ملی استاندارد(پرند)
 13. اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
 14. و .......