66391714
66391628
\

201 غیراستاندارد

201 غیراستاندارد7 مرداد 2017

✅✅✅ قابل توجه همکاران فعال
               در زمینه استنلس استیل

با توجه به اینکه استیل 201 و 202 فاقد استاندارد می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً شکایات متعددی مبنی بر مغایر فروشی در این زمینه دریافت نموده است ، موضوع را پیگیری نموده و این کالا را مصداق کالای قاچاق دانسته و قصد برخورد قانونی با ارائه کنندگان کالای مذکور را دارد .

لذا با پیگیری و گفتگوی ریاست اتحادیه با ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
 مقرر گردید با تعویق این برخورد قانونی ،
از ابتدای مهرماه سال جاری با ارائه کنندگان کلیه مقاطع ورق و لوله استیل 201 و 202 برخورد قانونی گردد .

لذا از همکاران گرامی و ارائه کنندگان کالای فوق تقاضا می گردد تا پایان مهلت قانونی
  پایان شهریور ماه سال جاری ) نسبت به جمع آوری آن اقدام نمایند

✳️✳️✳️✳️ ماده 62 قانون نظام صنفی :
عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد
‌الف ) مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب)  مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌ متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ) مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
‌د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد
201 غیراستاندارد