66391714
66391628
اتصالات

اتصالات یکی از پر کاربرد ترین محصولاتی است که در صنایع استیل تولید می شود.لوله استیل تولیدی شده برای اجرا نیاز به وسیله ای دارد که آن را به یک لوله استیل دیگر متصل کند. این اتصال با وسایل ساخته شده از همان جنس لوله استیل انجام می شود و اتصالات استیل نام دارد.
اتصالات استیل در انواع مختلفی ساخته شده است و کار اتصال را به روش های مختلف انجام می دهد.
انواع اتصالات
زانو استیل
تبدیل استیل
کپ استیل
فلنج استیل
هر یک از این اتصالات در جای مناسب خود کار برد دارد.

  • جزئیات

واردات ، تولید و پخش انواع اتصالات استیل

تولید اتصالات دکوراتیو استیل